Trung tâm Nghiên cứu và Truyền thông Vì sự phát triển bền vững (viết tắt là CSD) là một tổ chức phi chính phủ của Việt Nam được thành lập năm 2010 dưới sự bảo trợ của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA).
  CSD được thành lập từ tình yêu con người và sự đồng cảm sẻ chia với những người gặp khó khăn trong cộng đồng. CSD bao gồm những thành viên có năng lực, nhiệt huyết và trách nhiệm công việc.